Program

Vážení diváci z důvodu usnesení vlády (COVID 19), nehrajeme  až do uklidnění situace.

Informace zde budeme pravidelně aktualizovat podle vývoje situace.