UNIMA

Union International de la Marionnette – Mezinárodní loutkářská organizace byla založena 20. května 1929 v Praze,
v divadle Říše loutek. Mezi zakládajícími členy této organizace byli zástupci Bulharska, Dánska, Estonska, Francie, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Sovětského svazu a Československa. Prvním prezidentem UNIMA byl zvolen významný český loutkář a organizátor, PHDr. Jindřich Veselý. Praha byla také až do roku 1972 sídlem generálního sekretariátu UNIMA:

Posláním organizace je podporovat rozvoj loutkářského umění uskutečňováním kontaktů a výměnných setkání loutkářů všech zemí a kontinentů. Propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy, udržovat tradice loutkového divadla. Pro naplnění těchto cílů organizuje UNIMA od svého založení kongresy, konference, semináře, festivaly, výstavy a soutěže, organizuje a umožňuje studijní pobyty a stáže.

V současné době sdružuje UNIMA okolo 9000 členů z 80 zemí všech kontinentů.

Historie UNIMA v Říši loutek

Při oslavách 50. výročí vzniku UNIMA byla na divadle Říše loutek odhalena pamětní deska, připomínající tuto událost. Autorem desky je sochař Bohumír Koubek, mezinárodní charakter organizace je na plastice symbolizován skupinkou Kašpárků různých národů.

unima1

Na desce jsou (zleva): Tchantches (Belgie) – Pulcinella (Itálie) – Punch (Anglie) – Kašpárek (Česko) – Petruška (Rusko) – Guignol (Francie) – Kasperl (Německo)

20.11.1979 Oslavy 50. výročí vzniku UNIMA. Odhalení pamětní desky připomínající vznik této celosvětové organizace provedl prezident UNIMA, pan Sergej Vladimirovič Obrazcov (SSSR). Vpravo dlouholetý generální tajemník UNIMA, Dr. Jan Malík (ČSSR)

7.11.1999 Setkání českých i zahraničních loutkářů k připomínce 70. výročí vzniku UNIMA. Mezi hosty byla paní Sirppa-Sivori Asp (Finsko), prezidentka UNIMA a pan Jacques Felix (Francie), generální tajemník UNIMA.

unima2 unima3

V roce 2000 se konal v Magdeburku (Německo) již XVIII. kongres UNIMA, spojený s mezinárodním festivalem a řadou doprovodných akcí. Českou republiku na tomto světovém setkání loutkářů zastupovala Umělecká scéna Říše loutek reprezentativní výstavou „Říše loutek – místo, kde se narodila UNIMA“.

„Zrodila se UNIMA“ – 75. narozeniny UNIMA

Čestnými hosty byla paní Margareta Niculescu (Rumunsko, Francie), prezidentka UNIMA a pan Miguel Arreche (Španělsko), generální tajemník UNIMA.