UNIMA

21. března slavíme SVĚTOVÝ DEN LOUTKÁŘSTVÍ. Poselství prezidenta UNIMA, indického loutkáře

DADI. D. PUDUMJEE

si přečtěte ZDE.


UNIMA  –  Union International de la Marionnette

Mezinárodní loutkářská organizace byla založena 20. května 1929 v Praze, při příležitosti celostátního loutkářského sjezdu s mezinárodní účastí, a to v divadle Říše loutek. Mezi zakládajícími členy této organizace byli zástupci Bulharska, Dánska, Estonska, Francie, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Sovětského svazu a Československa. Prvním prezidentem UNIMA byl zvolen významný český loutkář a organizátor, PHDr. Jindřich Veselý. Praha byla také až do roku 1972 sídlem generálního sekretariátu UNIMA.

Posláním organizace je podporovat rozvoj loutkářského umění uskutečňováním kontaktů a výměnných setkání loutkářů všech zemí a kontinentů. Propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy, udržovat tradice loutkového divadla. Pro naplnění těchto cílů organizuje UNIMA od svého založení kongresy, konference, semináře, festivaly, výstavy a soutěže, organizuje a umožňuje studijní pobyty a stáže, vyvíjí publikační činnost.

V současné době sdružuje UNIMA okolo 9000 členů z 80 zemí všech kontinentů.


UNIMA a Říše loutek

Při oslavách 50. výročí vzniku UNIMA byla dne 20. 11. 1979 odhalena na divadle Říše loutek pamětní deska, připomínající tuto událost. Slavnostní odhalení provedl pan Sergej Vladimirovič Obrazcov (SSSR), tehdejší prezident UNIMA. Na fotografii vpravo dlouholetý generální tajemník UNIMA, Dr. Jan Malík (ČSSR). Autorem desky je sochař Bohumír Koubek, mezinárodní charakter organizace je na plastice symbolizován skupinkou Kašpárků různých národů.

 

Na desce jsou (zleva):
Tchantchès (Belgie)Pulcinella (Itálie)Punch (Anglie)Kašpárek (Česko)Petruška (Rusko)Guignol (Francie)Kasperl (Německo)


Setkání českých i zahraničních loutkářů k připomínce 70. výročí vzniku UNIMA se konalo v Říši loutek 7. 11. 1999. Mezi hosty byla paní Sirppa-Sivori Asp (Finsko), prezidentka UNIMA a pan Jacques Fèlix (Francie), generální tajemník UNIMA.


V roce 2000 se konal v Magdeburku (Německo) již XVIII. kongres UNIMA, spojený s mezinárodním festivalem a řadou doprovodných akcí. Českou republiku na tomto světovém setkání loutkářů zastupovala Umělecká scéna Říše loutek reprezentativní výstavou „Říše loutek – místo, kde se narodila UNIMA“ (Říše loutek – Geburtsort der UNIMA).


„Zrodila se UNIMA“ – pásmo vzpomínek, dokumentů a gratulací k 75. narozeninám UNIMA. Připravila Říše loutek ve polupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Čestnými hosty byla paní Margareta Niculescu (Francie), prezidentka UNIMA a pan Miguel Arreche (Španělsko), generální tajemník UNIMA.


„Vivat UNIMA aneb Kašpárek není mrtev“ – pásmo k 80. narozeninám UNIMA, Říše loutek 23. 5. 2009. Spoluúčinkovali členové Divadla Spejbla a Hurvínka a loutkář Ladislav Kaiser. Ve finále se na scéně sešlo 155 Kašpárků ze všech koutů České republiky.


Říše loutek organizuje a většinou i zajišťuje KLUBY UNIMA, tematická setkání zájemců o loutkové divadlo.